Home

 

Een Engelse vertaling met commentaar in drie delen door Laban Kaptein van Pieter van Woensel, Aanteekeningen gehouden op eene reize door Turkijen, Natoliën, de Krim en Rusland in de jaaren 1784–89: Remarks, made on a journey through Turkey, Natolia, the Crimea and Russia, in the years 1784–89.

Productdetails

Prijs voor de 3-delige Hardcover set: € 360
Uitgegeven in eigen beheer, (Asch, 2015-2019)

Deel I. ISBN 978-90-816096-0-9 (Hardcover)
Engelse vertaling van Pieter van Woensel, Aanteekeningen I (1791)
Bonusmateriaal:
– facsimile van de originele Nederlandse uitgave (→Exemplaar van Universiteitsbibliotheek Utrecht)
– gedigitaliseerde tekst van het Nederlandse origineel

Zie voorbeeldpagina’s: Part I: Translation (PDF)

Deel II. ISBN 978-90-816096-2-3 (Hardcover)
Commentaar op het Voorwoord, Bundel Een en Bundel Twee
Bibliografie
– Appendix: Raadgeevingen

Zie voorbeeldpagina’s: Part II: Commentary (PDF)

Deel III. ISBN 978-90-816096-5-4 (Hardcover)
Commentaar op Bundel Drie tot en met Bundel Zes; cumulatieve Index

(NB.: Deze boeken zijn in eigen beheer uitgegeven. Gelieve u daarom uitsluitend direct via deze website te bestellen. Dank u wel voor uw begrip.)

 

Pieter van Woensel

piter-van-woensel-closeup150In april 1808 doktert de arts, schrijver en wereldreiziger Pieter van Woensel, een echte Jantje Contrarie, eigenzinnig aan zijn gebroken been. Hij krijgt koudvuur en sterft in Den Haag, nog maar 61 jaar oud. Met hem verliest Nederland een pionier van het moderne Nederlands, een cervantista en bezorger van Don Quichot, de eerste schrijver van Voltaire-proza hier te lande, en de beste cartoonist uit onze Verlichtingstijd. In het oeuvre dat hij nalaat, neemt Aanteekeningen (“Remarks”), zijn boek met bespiegelingen naar aanleiding van een reis door Turkije, de Krim en Rusland een sleutelpositie in. Lees verder…

 

Tijdgenoten over Pieter van Woensel en Aanteekeningen.

‘(…) houdende ik hem voor een allerslegtst en gevaarlykst sujet (…) [die] sig de minagting van een ieder, door zijn godslasterende discoursen, en onbesonnen conduite op den hals [heeft] gehaald.’
—Van Dedem, de Nederlandse ambassadeur in Turkije (1786)

‘Our author would have better consulted his own reputation as a writer, if he had left this subject untouched; for all that he says on it (…) betrays the most astonishing folly and the most contemptible impertinence.’
—Monthly Review 6 (1791)

‘Wat zullen wy verder aangaande zyn werk voorhanden zeggen? Hetzelve te laaken, dit konnen wy niet; hetzelve te pryzen, dit durven wy niet. (…) dat wy het raadzaamst achten niets meer aangaande hetzelve hier by te voegen; maar liever (…) te zeggen, dat wy niet verstaan willen worden, den inhoud van dien te authoriseeren of te avoueeren, veel min om dezelve onder onze protectie en bescherming, eenig meerder crediet, aanzien, ofte reputatie te geeven.’
—De Recensent 11 (1792)

‘vuile kladde (…) die hem allen omgang met fatzoenlyke vrouwen (…) ontzeggen moest.’
—Vaderlandsche Letteroefeningen (1803), bespreking van Van Woensel, Raadgeevingen